Qingdao LAF Packaging Co., Ltd.
Add.: No. 251, Haier Road, Tongji St. Office, Jimo, Qingdao, China.
Tel.: +86-532-66098991
        +86-532-66098998
Fax: +86-532-66098970